De Friese poort in Sneek

De Friese poort in Sneek in opdracht van Glas construct/Dijkstra Draaisma

Het plaatsen van kozijnen en vliesgevels.